Agues come on horseback but go away on foot.
Оғриқ жойини топса,
Олти ой қишлайди.
Болезнь входит пудами, а выходит золотниками.
What is worth doing at all is worth doing well.
Ишга яхши қарасанг,
Иш ҳам сенга яхши қарар.
Лес сечь - не жалеть плеч.
A blot is no blot till it be hit.
Ўғри битта, гумони мингта.
He пойман — не вор.
While the grass grows the horse starves.
Пайсалга соладиган сахийдан,
Тез жавоб берадиган бахил яхши.
Пока солнце взойдет, роса очи выест.
Roll in wealth.
Бойнинг хўрози ҳам тухум қилар.
Денег куры не клюют.
Speak when you are spoken to
Тилингни тийгин, тилинг синмасин,
Бу ерда ўтирганлар сенга кулмасин.
Кстати смолчал, да и вы молчал.
Two of a trade never agree.
Икки қўчқор калласи бир қозонда қайнамас.
Два медведя в одной берлоге не уживутся.
He makes a rod for his own back.
Ҳар ким қазган чуқурига йиқилар.
Тот дурак, кто сам себе враг.
Say little but think the more.
Ўйлаб олмай сўйлама.
Дела делают не шумом, а умом.
Poor as a church mouse.
Камбағалнинг еттита қорни бор.
Беден как церковная мышь.