To err is human.
Хато қилмоқ бордир,
Тузатмаслик - ордир.
Человеку свойственно ошибаться.
Little pitchers have big ears.
Девор тагида гапирма,
Деворнинг ҳам қулоғи бор.
Стены имеют уши.
Shallow streams make most din.
Саёз дарё шовқин оқар.
Чуқур дарё сокин оқар.
Пуста бочка пуще гремит.
The greater the truth, the greater the libel.
Даъвогаринг хон бўлса,
Арзингни Аллоҳга айт.
Какова резва не будь ложь, а от правды не уйдет.
No mischief but a women or a priest is at the bottom of it.
Шармандага шаҳар кенг.
Куда черт сам не поспеет, туда бабу пошлет.
Too clever by half.
Ҳаддидан ошса киши,
Мақтаниш бўлар иши.
Хвастать — не колеса мазать.
I would not touch him with a pair of tongs.
Кўрмайин ҳам, куймайин ҳам.
Я не хочу иметь с ним никакого дела.
He that would eat the fruit must climb the tree.
Нон емоқчи бўлсанг, ўтин ташишдан эринма.
He потрудиться, так и хлеба
не добиться.
Prevention is better than cure.
Дардингнинг вақти ўтса,
Табибдан ўпкалама.
Береги платье снову, а здоровье смолоду.
If there were no clouds, we should not enjoy the sun.
Ари чақди деб аразлама, боли бор.
Любишь смородину, люби и оскомину.